• Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit
 • Tech-Sanit

Zakres usług

ZAKRES USŁUG:

We współpracy:

 

Współpracuję z firmami/osobami świadczącymi usługi projektowania, kosztorysowania i nadzoru w pozostałych branżach m.in.:

Posiadamy urządzenia ułatwiające wykonywanie powyższych czynności tj.:

Posiadam stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w branży sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz certyfikat poświadczenia bezpieczeństwa upoważniający do dostępu do informacji niejawnych w zakresie budownictwa opatrzony klauzulą „tajne” wraz ze świadectwem szkolenia dot. ochrony informacji niejawnych.

W ramach obsługi inwestycji oferujemy wykonanie:

Na etapie przygotowania i inwestycji:

Na etapie realizacji:

Na etapie przekazania obiektu budowlanego do użytkowania:

Data dodania: 27-02-2014, 09:22